top of page

איזה שיטות ספירת קלפים יש ואיך בוחרים שיטה

שיטות ספירה מוכרות

בדף שמספר על ספירת קלפים וגם בסרטון המסביר על הטכניקה, הפירוט הוא על אחת משיטות הספירה, היא שיטת ה Hi Lo.

זו כנראה השיטה הנפוצה ביותר שגם החבורה של MIT (כן, זו מהסרט '21') השתמשה בה.

אבל יש עוד שיטות ספירה.

Counting Systems.png

שיטות הספירה השונות נבדלות ברמת המורכבות לעומת רמת הדיוק, או חוזק השיטה.

רמת המורכבות באה לידי ביטוי בטווח הערכים שניתן לקלפים בספירות המתגלגלות השונות.

למשל בשיטת ה Hi Lo טווח הערכים הוא 1,0, 1-  מה שהופך השיטה לרמה 1

יש שיטות בהן ניתנים ערכים שונים, למשל שיטת Uston APC (Advanced Point Count) בה יש גם ערכים של 2 ו 3 או שיטת Wong Halves בה ניתנים ערכים של 0.5 לחלק מהקלפים.

שיטה מורכבת, שמבצעים בה טעויות לא תביא אותנו למקומות טובים כי אנו נסכן סכומים גבוהים מדי בספירות נמוכות ונסכן הקופה (ונגדיל ה ROR), או שנשים סכומים קטנים מדי בספירות גבוהות ואז נאבד תוחלת רווח (EV) ונקטין את היתרון המשוקלל שלנו על הבית.

 

הצד השני, כאמור, של מורכבות השיטה הוא רמת הדיוק שלה, או החוזק שלה.

שיטת הספירה נמדדת בשלושה מדדי ביצוע:

BC = Betting Corelation

עד כמה השיטה מדייקת בהתאמת גובה ההימור לגובה הספירה. מתאים בעיקר למשחקים על מספר חבילות גדול (למשל משחק על 6-8 חבילות) והשאיפה היא שהמדד יהיה גבוה ככל האפשר

PE = Playing Efficiency

עד כמה השיטה מזהה נכון את המצבים בהם יש להגדיל ההימור ומתאימה בעיקר למשחק על מספר חבילות קטן (למשל חבילה אחת Single Deck). גם במקרה זה נרצה את המדד גבוה.

IC = Insurance Correlation

התאמת השיטה ללקיחת הימור של ביטוח. תוצאה גבוהה זה טוב.

כעקרון, אל תהיו גיבורים ותלכו על שיטה מורכבת שלא תוכלו ליישם במלואה, גם אם היא טובה יותר.

תראו לדוגמה את שיטת Ace/Five שאמנם לא מוצגת בטבלה, אך מובאת מהספר Million Dolar Blackjack  של Ken Uston.

השיטה מבוססת על ההשפעה של שניים מהקלפים המשמעותיים יותר בחבילה.

יתרת קלפים עשירה בחמישיות טובה לדילר כי ביד קשיחה של 12-16, משיכה של קלף נוסף תביא אותו לאזור הבטוח של 17-21.

לעומתה, יתרה עשירה באסים טובה לשחקן כי מגדילה את הסיכוי שלו לבלקג'ק שמשלם 3:2.

איך עובדת שיטת Ace Five

השיטה עובדת ככה:

תתחילו באפס

על כל קלף של 5 שיוצא, תוסיפו 1 לספירה המתגלגלת ועל כל אס שיוצא, תחסירו 1.

אתם אמורים לסיים באפס (יש מספר שווה של חמישיות ואסים בחבילה)

אם נקביל את זה לטבלה מעלה של סוגי הספירות אז:

קלף      שווי קלף בספרה המתגלגלת

 2                      0

 3                      0

 4                      0

 5                      1

 6                      0

 7                      0

 8                      0

 9                      0

10                     0

אס                     1

הנה כמה חלופות לתכניות משחק על בסיס של משחק אסטרטגיה בסיסית וספירה לפי שיטת Ace Five

דוגמה I לתכנית משחק

כמו שעשינו בדף של חלופות המשחק השונות, הרעיון הוא שלא משחקים עם ספירה שקטנה מ 2-.

מודל הימור במנעד של 1:10 בתקציב של 5,000$

 

ספירה               מספר יח'  הימור

2->                        0

1-                          5$

0                           25$

<1                         50$       

 

וזה מה שיצא:

רווח ממוצע ליד: 0.011$

הימור ממוצע: 19.30$

יתרון של השחקן: 0.057%

שונות: 825.282

ROR: 87.3%

מדד יחס רווח ממוצע לסטיית תקן = 0.011/28.72 = 0.038

 

אם נגדיל את התקציב ל 10,000$ אז נוריד את ה ROR ל 76%.

 

אם נגדיל את המנעד ל 1:12 אז הרווח ליד יגדל באופן שולי ל 0.015%, היתרון של השחקן עולה ל 0.067% אבל השונות מזנקת ל 1,184.225 עם ROR כמעט זהה.

אז אמנם לא נכה את הבית, אבל לפחות נשחק משחק מאוזן ללא יתרון לבית.  

דוגמה II לתכנית משחק

כיוון שהספירה היא חלשה יותר לעומת Hi Lo למשל, אז ניקח מודל נוסף של 1:10 בו לא משחקים בספירות שליליות:

ספירה               מספר יח'  הימור

<0                          0

0                            5$

1                            10$

2                            20$

3                            50$

>3                          50$       

רווח ממוצע ליד: 0.012$

הימור ממוצע: 4.2$

יתרון של השחקן: 0.296%

שונות: 71.52

ROR: 3.1%

יחס ממוצע רווח לסטית תקן הוא 0.14

על תקציב של 10,000$

כאן כבר היתרון של השחקן הוא גדול יותר אבל הרווח ליד נשאר נמוך, אבל אפשר להגדיל את הסכומים ששמים על השולחן בספירות גבוהות ולייצר מספרים משמעותיים יותר, רק שוב יידרש תקציב גדול יותר בשביל לא להגדיל ROR.

לשם השוואה, מדד היחס של ממוצע הרווח לסטית תקן בספירה לפי Hi Lo היה לכל הפחות 0.3 בתלות בתמהיל ההימור.

bottom of page