top of page

אז מה זה המשחק או איך משחקים בלקג'ק?

המשחק משוחק על ידי דילר מול עד 7 שחקנים כאשר כל שחקן משחק מול הדילר ולא מול אף אחד מהשחקנים האחרים בשולחן.

מטרת המשחק

מטרת המשחק היא לנצח את הדילר באחת משתי אפשרויות :

  1. להשיג סך נקודות, מהקלפים שחולקו לשחקן, גבוה יותר מאשר לדילר בלי לעבור 21 נקודות (להשרף)

  2. שהדילר יעבור את 21 הנקודות ואתה לא.

​מהלך המשחק

אחרי שבחרת את השולחן בו תרצה לשבת (עוד על איך בוחרים משחק ושולחן, עוד מעט), אתה מתיישב ומגיש את הכסף לדילר. כלומר, מניח את הכסף על השולחן באזור הקרוב לדילר ולא בטעות באחד מהאזורים המיועדים למיקום ההימור. לא נותנים את הכסף לדילר ליד שלו אלא רק על השולחן.
הדילר יפרוס את הסכום על השולחן בשביל המצלמות ויחליף את הכסף לאסימוני משחק (ז'יטונים, אבל אני לא אוהב את המילה) ויחזיר לך את הערמה.
השחקן ימקם את סכום ההימור הרצוי באזור המיועד והיד תתחיל.
הדילר יחלק קלפים מצד ימין שלך לצד שמאל ולבסוף לעצמו וכל שחקן יקבל שני קלפים ושניים לדילר.
לדילר יהיה קלף אחד חשוף עם הפנים מעלה וקלף שני מוסתר (בארופה נהוג שהדילר לוקח רק קלף אחד חשוף ואת הקלף השני מושך רק לאחר שכל השחקנים שיחקו את היד שלהם).
הדילר יפנה, שוב מימין לשמאל וישאל כל שחקן מה הוא רוצה לעשות ולבסוף ישחק את היד שלו לפי הכללים של המשחק שחלים על הדילר.
אם שחקן עבר את סך נקודות ששווה ל 21 (נשרף), הדילר יאסוף את הקלפים ממנו ואת ההימור.
אם הדילר עבר את 21 כל השחקנים שנותרו פעילים ינצחו את היד.
אם לא השחקן ולא הדילר עברו את 21, הדילר ישווה את סך הנקודות של כל שחקן בנפרד לקלפים שלו ומי שיש לו סכום גבוה יותר, ינצח.


 

איך מחשבים נקודות ?
כל אחד מהקלפים 2-10 שווים את ערכם המספרי, כך ש 3 שווה 3 נקודות, 8 שווה 8 נקודות וכן הלאה.
כל אחד מקלפי התמונות : נסיך, מלכה, מלך שווים 10 נקודות ואילו אס שווה 1 או 11, לפי מה שמתאים יותר למי שמחזיק בקלף.
אין משמעות למשפחות הקלפים - תלתן, עלה, יהלום ולב, כולם שווים בפני החוק.
כלומר אם קיבלתי שני קלפים 9 ו 7 סך הנקודות שלי הן 16 ואם לדילר יש נסיך ו 7 אז סך הנקודות שלו הן 17.
בכל מקרה אסור לשחקן לגעת בסכום ההימור שמולו.
במשחקים עם יותר משתי חפיסות קלפים, מחולקים לשחקן 2 קלפים עם הפנים למעלה. במשחק זה אסור לשחקן לגעת גם בקלפים שמולו.
במשחקים עם חפיסת קלפים אחת או שתיים, הקלפים יחולקו לשחקן עם הפנים מטה. במקרה זה מותר לגעת בקלפים אך עם יד אחת בלבד.

אילו אפשרויות עומדות בפני הדילר?

הדילר ימשוך קלפים עד שסך הנקודות שלו מגיע ל 17 או יותר. זהו.יש הבדלים בן המשחקים בהם הדילר מסתפק ב 17 רך (Soft 17), כלומר יד שמורכבת מאס ו 6 למשל ויש משחקים בהם הדילר נדרש ל 17 קשיח, למשל 10 ו 7 או יד עם אס בו האס נספר כ 1, למשל אס, 2 10, 4.

מניפת קלפים שמראה איך משחקים בלאק ג'ק

כל פעולה של השחקן חייבת להיות מלווה במחוות ידיים ולא הוראה קולית לדילר מה לעשות כדי שהמצלמות יזהו הפעולה וניתן יהיה לראות מה ביקש השחקן לעשות במקרה של מחלוקת.

 

לקחת קלף נוסף (Hit)

השחקן יכול למשוך כמה קלפים שירצה כל עוד לא עבר את סך 21 הנקודות המותרות במשחק. עברת את 21 ? הדילר לוקח את הקלפים שמולך ואת ההימור שלך וסיימת את היד.

מחוות הידיים לפעולה זו במשחק בו הקלפים הם עם הפנים מעלה היא להקיש בקלות עם היד/אצבע המורה על השולחן. במשחק עם הקלפים מטה, גרד עם הקלפים את השולחן.

 

לעמוד (Stand)

כל עוד השחקן לא עבר את 21, הוא יכול לבחור לעמוד בכל שלב ולא יקבל עוד קלפים. כאשר השחקן בחר לעמוד הוא סיים את חלקו בסיבוב והדילר יעבור לשחקן הבא שמשמאלו.

מחוות הידיים לפעולה זו במשחק בו הקלפים הם עם הפנים מעלה היא להעביר את היד לרוחב, משמאל לימין מעל הקלפים/הימור שלך. במשחק עם הקלפים מטה, החלק את הקלפים מתחת לערמת האסימונים שמייצגת את ההימור שלך.

 

פיצול (Split) 

במקרים בהם שני הקלפים הראשונים של השחקן הם בעלי אותו ערך (בלי משמעות למשפחה) ניתן לפצל אותם לשתי ידיים מקבילות כאשר היד הנוספת היא באותו הימור כמו ההימור המקורי וכל יד משוחקת בנפרד. כלומר שמת על השולחן עוד סכום, זהה לסכום המקורי ואז יש עוד יד לשחק. היה והשחקן קיבל עוד קלף זהה הוא יכול לפצל שוב. מקובל שניתן לפצל עד לארבע ידיים במקביל אך חוק זה יכול להשתנות בין המשחקים השונים.

לעיתים החוקים ישתנו עבור פיצול של אסים, כמו למשל שמקבלים קלף אחד בלבד עבור אסים מפוצלים ולא ניתן למשוך עוד קלפים.

המחווה המקובלת היא להוסיף ערמה נוספת של אסימונים לצד הערמה הראשונה במרחק קל אחד מהשני ולהוסיף הושטה של האצבע המורה והאמה מרוחקות אחת מהשניה, כמציירות את האות V. הדילר יבין כבר שברצונך לפצל.

במשחק בו הקלפים של השחקן הם עם הפנים מטה, חשוף את הקלפים שלך לדילר והוסף את ההימור הנוסף עבור פיצול היד.

 

הכפלה (Double Down)

לשחקן יש האפשרות להכפיל את סכום ההימור המקורי שלו, לאחר שראה את שני הקלפים הראשונים שלו, אך בתמורה הוא יקבל קלף אחד נוסף בלבד.

המחווה המקובלת היא להוסיף סכום הימור נוסף, זהה למקורי ולהצמידו להימור המקורי.

יש ידיים שיכולות לבלבל אז שימו לב איך מגיב הדילר לפעולה שלכם.

למשל בזוג 5. המהלך הנכון הוא על פי רוב להכפיל, לכן צריך להצמיד את ההימור הנוסף למקורי ובלי רווח. אם תמקמו את ההימור הנוסף במרחק קל מהמקורי, הדילר יכול להתבלבל ולחשוב שאתם רוצים לפצל.

שימו לב לזה ותלוו את המחווה באמירה שברצונכם להכפיל

מבחינת החוקים מותר לשחקן להכפיל על פחות מסכום ההימור המקורי שלו אך לא יותר ממנו. כלומר, אם ההימור המקורי היה 10$ ואתה רוצה להכפיל על פחות אז תוכל להוסיף עוד ערמת אסימונים עד לסכום של 10$ אך לא יותר מ 10$.

 

כניעה (Surrender)

לשחקן שמורה הזכות להכנע אם היד שמולו לא נראית לו. בתמורה הוא יאבד מחצית מסכום ההימור המקורי שלו והיד שלו תסתיים. אפשרות זו מצמצמת נזקים והפסדים במקרים בהם היד של השחקן מצ'וקמקת.

ניתן להכנע רק לאחר קבלת שני הקלפים הראשונים. אם משכת קלפים אז כבר לא ניתן להכנע.

יש מקומות בהם יש הבדלים בחוקים לגבי כניעה כאשר הקלף החשוף של הדילר הוא אס.

כניעה מוקדמת (Early Surrender) – השחקן יכול להכנע לפני שהדילר בדק אם הקלף הנסתר הוא 10. אפשרות זו כבר כמעט ולא קיימת.

כניעה מאוחרת (Late Surrender) – ניתן להכנע רק לאחר שהדילר בדק אם יש לו 10 בקלף הנסתר.

זה נכון גם במקרה בו הקלף החשוף של הדילר הוא 10.

מחוות הידיים היא להעביר את האצבע המורה לרוחב השולחן משמאל לימין ולצייר קו דמיוני, מתחת להימור שלך, קרי, בינך ובין ערמת האסימונים שהיא ההימור המקורי.

 

ביטוח (Insurance)

כאשר הקלף החשוף של הדילר הוא אס, יוצע לשחקנים לקנות ביטוח. הביטוח כביכול בא להגן על השחקן במידה והקלף הנסתר של הדילר הוא 10 ואז יש לו בלקג'ק, שזו כאמור היד החזקה ביותר האפשרית ומנצחת כל יד.

הביטוח משלם יחס של 2:1 כך שאם אכן לדילר יש בלקג'ק אתה מפסיד את ההימור המקורי אך מנצח בביטוח ובסך הכל אתה תיקו. לא הפסדת ולא הרווחת.

הדילר ישאל את השחקנים אם מעוניינים בביטוח ומי שמעוניין יוסיף הימור בגובה מחצית מההימור המקורי וימקם אותו במקום המתאים.

במידה והדילר משך שני קלפים, אחד חשוף ואחד נסתר, המהלך הראשון אחרי ההצעה לביטוח יהיה לבדוק אם הקלף הנסתר שלו הוא 10. אם כן, היד נגמרה וכל מי שלא לקח את הימור הביטוח הפסיד, מי שלקח ביטוח יצא תיקו.

אם לשחקן יש בלקג'ק והקלף החשוף של הדילר הוא אס, יוצע לו Even Money, ז'תומרת לקבל תשלום של 1:1 על הבלקג'ק במקום ה 3:2 המקובל. היה והשחקן בחר שלא לקחת Even Money ולדילר יש בלקג'ק, כולם יצאו תיקו וכסף לא מחליף ידיים

אם לדילר רק קלף אחד, חשוף, כל שחקן ישחק היד שלו בלי קשר להימור הביטוח ורק אחרי שהדילר ימשוך את הקלף הנוסף ידעו השחקנים אם ניצחו או הפסידו בהימור הביטוח

איך השחקן משחק בלקג'ק

bottom of page