top of page

היתרון של הבית בהימורים צדדיים

ההימור המוצע

בהימור של Perfect Pairs יש שלוש אפשרויות לנצחון עם התשלומים הבאים:

1. זוגות זהים (Suited Pairs)– שני קלפים זהים במשפחה (ואז כמובן גם בצבע), למשל שני אסים תלתן. משלם 25:1

2. זוגות דומים בצבע (Colored Pairs)– משפחות שונות אך אותו הצבע, למשל 5 תלתן + 5 עלה. משלם 12:1

3. זוגות מעורבים (Mixed Pairs) - משפחות שונות עם צבע שונה, למשל 10 לב ו 10 יהלום. משלם 6:1

יש סך של 172,640 אפשרויות למשוך שני קלפים במשחק של 8 חבילות (416 קלפים במשיכה הראשונה + 415 קלפים במשיכה השניה).

 

לקלף הראשון מתוך השניים יש את אותו מספר אפשרויות בכל החלופות:

8 קלפים אפשריים (לפי מספר החבילות), עם 13 סוגי קלפים שונים (4,3,2,...,A,K,Q) ו 4 משפחות קלפים (לב, יהלום, תלתן, עלה):

8 X 4 X 13 = 416

 

בקלף השני יש הבדלים בין החלופות.

זוגות זהים

כיוון שמדובר בקלפים זהים ויצא אחד בקלף הראשון, אז יש רק עוד 7 אפשריים כך שסך האפשרויות לנצח הן:

416 X 7 = 2,912

 

שזה סיכוי של:

2,912/172,640 = 1.68%

וכאמור תשלום של 25:1

זוגות דומים בצבע

יש שני צבעים אפשריים, ואם יצא ממשפחה אחת קלף, אז יש עוד 8 קלפים של המשפחה השניה מאותו הצבע כך שסך האפשרויות שננצח הן:

416 X 8 = 3,328

 

שזה סיכוי של:

3,328/172,640 = 1.93%

 

וכאמור תשלום של 12:1

זוגות מעורבים

כיוון שלא ניתן לקבל קלף זהה (חלופה 1) ולא קלף מאותו הצבע (חלופה 2), אז אפשר לקבל רק קלף באותו הערך משתי משפחות הקלפים שנותרו, קרי 16 אפשרויות כך שסך האפשרויות שננצח הן:

416 X 16 = 6,656

 

שזה סיכוי של:

6,656/172,640 = 3.85%

 

וכאמור תשלום של 6:1

הסיכוי שנפסיד

מספר האפשרויות שננצח הן:

2,912 + 3,328 + 6,656 = 12,896

כך שמספר האפשרויות שנפסיד הן:

172,640 – 12,896 = 159,744

 

שזה סיכוי של:

159,744/172,640 = 92.53%

 

וכאמור נפסיד את יח' ההמור ששמנו.

חישוב היתרון של הבית

כך שהיתרון של הבית בהימור של Perfect Pairs הוא:

1.68% X 25 + 1.93% X 12 + 3.85% X 6 – 92.53% = 4.09%

כל עוד לא משתנות מספר חבילות הקלפים שמשחקים איתן, אז הסיכוי לקבל כל אחד מהשילובים לא משתנה אך התשלום בגין כל אפשרות יכול להשתנות בין קזינו אחד למשנהו.

תרגישו חופשי לשנות את התשלומים בהתאם למשחק שלכם בשביל לראות מה היתרון של הבית

וריאציה נוספת של המשחק

יש עוד וריאציה של המשחק שנקראית Any Pair בו יש רק שתי אפשרויות:

1. זוגות זהים (Suited Pairs) – כמו במקרה הקודם

2. כל זוג (Any Pair) – כל זוג כלשהו, כלומר, לא מאותה משפחה (שזו האפשרות הראשונה) אלא 3 המשפחות שנותרו. משלם 8:1

אם נחשוב על זה, אז אפשרות 2 היא זהה לאיחוד אפשרויות 2 ו 3 מהדוגמה הקודמת.

מה שמשאיר את היתרון של הבית ללא שינוי: 4.09%

bottom of page