top of page

חלופות במקום האסטרטגיה הבסיסית Basic Strategy

האסטרטגיה המקוצרת

אני מציאותי, וברור לי שלזכור כ 300 קומבינציות זה מורכב, ולא כולם יישמו אותה.

ולכן עדיפה שיטה קלה יותר אבל שאפשר ליישם מאשר ללא אסטרטגיה בכלל.

 

בטבלת האסטרטגיה הבסיסית יש תבניות ולכל תבנית יש חריגים.

ולכן ניסיתי לייצר טבלה שמובססת רק על התבניות, בלי ההחרגות.

הטבלה הניבה יתרון של הבית של 0.707% לעומת 0.48% לטבלת האסטרטגיה הבסיסית המלאה, אז אמנם זה פחות מדוייק אבל יותר פשוט לזכור וליישם.

הנה,

Shorten Blackjakc Strategy

ידיים קשיחות

עד 8: לוקחים עוד קלף

9: מכפילים כל עוד הקלף החשוף של הדילר הוא 6 ומטה, אחרת מושכים עוד קלף

10,11: מכפילים כל עוד הקלף החשוף של הדילר נמוך מסך הקלפים שלי. אחרת מושכים עוד קלף

12 – 16: עומדים  כל עוד הקלף החשוף של הדילר הוא 6 ומטה, אחרת מושכים עוד קלף

17 ומעלה: עומדים

זוגות

2,3,6,7: מפצלים כל עוד הקלף החשוף של הדילר הוא 6 ומטה, אחרת מושכים עוד קלף

4: מושכים עוד קלף

5: מכפילים תמיד (מתייחסים ליד כמו ל 10 קשיח)

8,A: מפצלים תמיד (Always split Eights and Aces)

9: מפצלים כל עוד הקלף החשוף של הדילר הוא 6 ומטה, אחרת עומדים

10: עומדים תמיד (תזכרו את כלל הF שהוא Never split Fours and Faces)

ידיים רכות

A,2 – A,7: מכפילים כל עוד הקלף החשוף של הדילר הוא 6 ומטה, אחרת מושכים עוד קלף

כל יד אחרת עומדים

שיטות לא טובות ולמה

בסרטון על טעויות נפוצות אנו מספרים על שתי שיטות לא טובות.

לא להשרף

כלומר בכל יד קשיחה של 12 ומעלה השחקן יעמוד. לא משנה איזה קלף חשוף יש לדילר.

כל שאר האפשרויות של ידיים רכות, הכפלות או פיצולים נשארו כמו שהן.

היתרון של הבית בשיטת משחק זו הוא 3.78%

לחקות את הדילר

הרעיון הוא לשחק כמו שהדילר משחק.

אין פיצולים, אין הכפלות והשחקן מושך כל עוד יש לו 17 רך ומטה ועומד על 17 רך ומעלה בלבד.

היתרון של הבית בשיטת משחק זו הוא 5.73%

bottom of page