top of page

משחק הבקרה (Baccarat)

כללי

ה-משחק של ג'יימס בונד, או לפחות היה כזה עד לסרט קזינו רויאל ב 2006, שם הוא החליף אותו בפוקר.

לפעמים יקראו למשחק בקרה (Baccarat) ולפעמים תמצאו אותו בשם פונטו בנקו (Punto Banco), אבל שניהם מתכוונים לאותו המשחק.

המשחק יותר דומה להימור על תוצאת הגרלה (כמו למשל רולטה) מאשר למשחק קלפים כיוון שעל אף שהמינוחים יכולים להיות מבלבלים, לשחקן אין באמת השפעה על התפתחות היד והוא רק צופה מהצד.

 

ועדיין,

המשחק הוא אחד מהמשחקים בהם היתרון של הבית הוא נמוך בכל קנה מידה.

 

דמיינו שני שחקנים שמשחקים אחד מול השני, לאחד קוראים "שחקן" (Player) ולשני קוראים "בנק" (Banker).

בואו ניישר קו לרגע, זה שלאחד השחקנים קוראים "שחקן" לא אומר שזו היד שלנו וזה שלשחקן השני קוראים "בנק" לא אומר שזה הקזינו (כלומר הבית).

כאשר ארצה להתייחס לשחקן (שזה אנחנו המבקרים בקזינו ומהמרים) אקרא לו פשוט שחקן וכאשר ארצה להתייחס לשחקן הדמיוני (שהוא גם השם של ההימור) אוסיף גרשיים ואקרא לו "שחקן".

בבית קזינו פיסיים בארופה לא נתקלתי במשחק (בהחלט ייתכן ויש כאלו בהם המשחק קיים) אך בארה"ב כן. מעבר לזה המשחק גם זמין באפשרויות המקוונות, גם בגרסאות של Live Dealer אך ייתכנו הבדלים בחוקים וכנגזרת גם הבדלים ביתרון של הבית בהימורים השונים

מטרת המשחק וכללים

לשחקן יש שלוש אפשרויות הימור:

להמר על היד של ה- "שחקן" שתהיה עם יותר נקודות מאשר ה- "בנק"

להמר על היד של ה- "בנק" שתהיה עם יותר נקודות מאשר ה- "שחקן"

תיקו בין הידיים.

 

מטרת המשחק היא לצבור יותר נקודות, ביד שעליה בחרתם להמר, מאשר היד הנגדית, כאשר מספר הנקודות המרבי הוא 9.

 

אם בחרתם "שחקן" או בנק" ויצא תיקו אז לא הפסדתם ולא הרווחתם, ואם בחרתם תיקו אבל אחת הידיים יותר גבוהה, אז הפסדתם.

 

על מנת לחשב הנקודות של כל יד, ניתן את הערכים הבאים לכל קלף:

קלפים 2-9 שווים את ערכם הנקוב

קלפים 10, נסיך, מלכה, מלך שווים אפס

אס שווה 1

אם סך הנקודות מהקלפים הוא יותר מ 9 אז נתייחס רק לספרת האחדות. לדוגמה אם יצאו קלפים של 7 ו 6 ששווים 13, הם יקבלו את הערך 3 אבל אם הקלפים שיצאו הם 2 ו 7 אז שווים 9 וזה ערך הניקוד של היד.

מהלך המשחק והחוקים

השחקן בוחר על מי להמר, על ה"שחקן", ה"בנק" או תיקו.

כל אחד משני השחקנים הדמיוניים מקבל שני קלפים.

מעכשיו, כל מהלך היד הוא על בסיס חוקים ידועים וקבועים מראש כאשר כל מה שנותר לשחקן הוא לחכות לסוף היד ולראות אם ניצח או הפסיד.

 

ה"שחקן" משחק ראשון,

אם ערך הקלפים שלו קטן מ 5, ימשוך עוד קלף.

ה"שחקן" יכול לקבל עוד קלף אחד וזהו. אחרי זה התור עובר ל"בנק".

אם ערך הקלפים שלו הוא 6 או 7, יעמוד ולא יקבל עוד קלף, והתור עובר ל"בנק".

אם ערך הקלפים שלו הוא 8 או 9, משווים את הערך לקלפים של ה"בנק". אם גבוה יותר, ה"שחקן" מנצח. אם זהה אז תיקו ואם נמוך אז הפסיד (למשל  ל "שחקן" יש 8 ול"בנק" 9).

בכל מקרה, אם יש ל"שחקן" או ל"בנק" 8 או 9 אז היד תסתיים אחרי השוואת ערכי הקלפים.

כלומר, טבלת הפעולות עבור היד של ה"שחקן" היא:

Player Hand.png

עכשיו תורו של ה"בנק",

אם סך ערך הקלפים של ה "שחקן" הוא 6 או 7 אז ה"בנק":

אם סך ערך הקלפים שלו הוא 5 ומטה - יקבל עוד קלף.

אם סך ערך הקלפים שלו הוא 6 או 7 - יעמוד.

על אף שה"בנק" משחק שני וכבר יודע מה ערך הקלפים של ה"שחקן", גם אם יש ל"שחקן" למשל 7 ול"בנק" רק 6, עדיין יעמוד. גם אם כמובן יפסיד.

אלו החוקים.

 

כאשר ה"שחקן" משך עוד קלף (כלומר סך ערך שני הקלפים הראשונים היה קטן או שווה ל 5):

אם ל "בנק" יש סך ערך של 2 ומטה, יקבל עוד קלף.

אם ל"בנק" יש סך ערך של 3 ומטה, יקבל עוד קלף אם הקלף השלישי של ה"שחקן" הוא 8, אחרת יעמוד.

אם ל"בנק" יש סך ערך של 4, אז יקבל עוד קלף אם הקלף השלישי של ה"שחקן" הוא 0,1,8,9

אם ל"בנק" יש סך ערך של 5, אז יקבל עוד קלף אם הקלף השלישי של ה"שחקן" הוא 0,1,2,3,8,9

אם ל"בנק" יש סך ערך של 6, אז יקבל עוד קלף אלא אם הקלף השלישי של ה"שחקן" הוא 6 או 7

אם ל"בנק" יש סך ערך של 7, אז יעמוד.

ה"בנק" יכול לקבל עוד קלף אחד לכל היותר ואז היד מסתיימת.

בתצוגה יותר ויזואלית, טבלת הפעולות עבור היד של ה"בנק" היא:

לאחר שהסתיימה פעולת ה"בנק", היד תסתיים וערכי הקלפים יושוו, והיד הגבוהה תנצח (אלא אם כמובן יש תיקו).

כמה ידיים של בקרה לדוגמה

דוגמה I

 

"שחקן" קיבל את שני הקלפים הראשונים האלו:

two-of-diamonds.jpg

וה"בנק" קיבל את זוג הקלפים:

סך ערך הקלפים של ה"שחקן" הוא 6 ולכן יעמוד והתור יעבור ל"בנק".

סך ערך הקלפים של ה"בנק" הוא 5 ולכן ימשוך עוד קלף.

קיבל אס ועכשיו יש לו 6 נקודות, ולכן שתי הידיים שוות והתוצאה היא תיקו

דוגמה II

 

"שחקן" קיבל את שני הקלפים הראשונים האלו:

וה"בנק" קיבל את זוג הקלפים:

סך ערך הקלפים של ה"שחקן" הוא 6 ולכן יעמוד והתור יעבור ל"בנק".

סך ערך הקלפים של ה"בנק" הוא 3 (קטן מ 5) ולכן ימשוך עוד קלף.

קיבל מלכה ששוה 0 ונשאר עם 3 נקודות, ולכן השחקן ניצח עם 6

דוגמה III

 

"שחקן" קיבל את שני הקלפים הראשונים האלו:

וה"בנק" קיבל את זוג הקלפים:

כיוון שאחת מהידיים (יד של ה"בנק") שווה 8 ולכן היד הסתיימה בנצחון ה"בנק" (קלפים של ה"שחקן" שווים פחות מ 8) ללא משיכת קלפים נוספים 

דוגמה IV

"שחקן" קיבל את שני הקלפים הראשונים האלו:

וה"בנק" קיבל את זוג הקלפים:

סך ערך הקלפים של ה"שחקן" הוא 1 וכיוון שקטן מ 5 ימשוך עוד קלף.

two-of-diamonds.jpg

קיבל 2 לסך נקודות של 3 והתור עובר ל"בנק".

סך ערך הקלפים של ה"בנק" הוא 14 שזה שווה לערך נקודות של 4. על פניו נראה שה"בנק" ניצח (יש לו 4 לעומת 3 של ה"שחקן") אבל כיוון שקטן מ 5, עדיין חייב למשוך קלף כי אלו החוקים.

קיבל 5 כך שסך ערך הנקודות של ה"בנק" הוא 9 ולכן ניצח

טבלת תשלומים והיתרון של הבית

טבלת תשלומים

תשלום אם הימרנו על "שחקן" וניצחנו - 1:1

תשלום אם הימרנו על "בנק" וניצחנו - 0.95:1 (שזה תשלום של 1:1 פחות 5% עמלה שהקזינו גובה תמיד על היד של ה"בנק").

תשלום אם הימרנו על תיקו וזכינו – 8:1 (שימו לב שלפעמים תתקלו בטבלת תשלומים שמגדירה 9 for 1 שזה אותו דבר כמו 8 to 1)

 

היתרון של הבית המקובל הוא:

"שחקן" – 1.24%

"בנק" – 1.06%

תיקו – 14.4%

 

ככה שאם יש התלבטות, תהמרו על ה"בנק", יש לו יתרון לבית קטן יותר

שימו לב שיש מקומות שגובים אחוז עמלה שונה על היד של ה"בנק" אבל תמיד תהיה עמלה

אחרת, אם לא הייתה עמלה של 5%  בהימור של ה"בנק" אז היתרון של הבית עובר לשחקן (לא ל"שחקן").

הסטוריית ידיים אחרונות

בקזינו פיסי אתם יכולים לקבל כרטיסים לרישום תוצאות אחרונות או לחילופין יש לוחות אלקטרוניים שמציגים התוצאות האחרונות (בדומה לרולטה), מאז ערבוב הקלפים האחרון, של הידיים שזכו ("שחקן", "בנק" או תיקו).

הרעיון הוא לספק לשחקן מעקב אחרי התוצאות האחרונות כך שיוכל לזהות מגמות או תבניות.

אבל גם פה, בדומה לרולטה, זה חסר משמעות באותה מידה.

bottom of page